Charles Edward Caplife
 françaisEnglish
Achte
 Kisa RSS-la ye ?
Bèlantre | Pastan | Liv | Ekstrè | Evenman | Lyen | Blòg ak Foròm

Kote ou ka achte liv Caplife-yo ?

Pa Lapòs

Ou ka kòmande pa Lapòs  kay editè-distribitè-a:
FrazMitic
162 bis, rue Ordener
75018 Paris, France

Adrès i-mel : frazmitic lakay free pwen fr.

Pou Lafrans : sou pri yon liv, ajoute 4 € pou frè anbalaj ak ekspedisyon (colissimo).

Pa Entènèt

FNAC.com Ka fè rabè.

Sou Haitian Book Centre. Nouyòk.

Sou Price Minister. Pou'n rèspèkte lwa sou liv, pri-a fikse jan l'make nan do liv-la.

Nan Libreri

An Frans

Librairie Anibwé
52, rue Greneta
75002 Paris
Tél. : 01 45 08 48 33
Métro : Etienne Marcel, Réaumur-Sébastopol


Librairie Toussaint Louverture
29 rue Claude Tillier
75012 Paris
Tel. : 01 43 38 34 13
Metro : Reuilly Diderot


Librairie Harmattan
16, rue des Écoles
75005 Paris
Tel. : 01 40 46 79 11
Metro : Maubert-Mutualité


Librairie Présence Africaine
25 bis, rue des Écoles
75005 Paris
Tel. : 01 43 54 15 88
Metro : Maubert-Mutualité


Librairie Batignolles & Compagnie
48, rue des Moines
75017 Paris
Tel. : 01 42 29 88 10
Metro : Brochant


Librairie Les Mots Bleus
77, rue Lamarck
75018 Paris
Tel. : 01 42 52 05 01
Metro : Lamarck


FNAC Forum
1 - 7, rue Pierre Lescot
75001 Paris
Tel. : 01 40 41 40 00
Metro : Forum des Halles


FNAC Italie 2
Centre Commercial Italie 2
30, avenue d'Italie
75013 Paris
Tel. : 01 58 10 30 00
Metro : Place d'Italie

Plis, an jeneral, ou ka kòmande nan nenpòt magazen FNAC.

A letranje


Nouyòk: Haitian Book Centre.

Pou lòt kote: pasyans; annatandan, ou ka kòmande pa Lapòs ou pa Entènèt.

 Bèlantre | Pastan | Liv | Ekstrè | Evenman | Achte | Lyen | Blòg ak Foròm | Kontak  
Dwa sou Paj Wèb sa-a © 2004 - 2006 Smith Charles.