Charles Edward Caplife
 franaisEnglish
Lejann a Liv Sezamik a Nangomye-a
 Kisa RSS-la ye ?
Blantre | Pastan | Liv | Ekstr | Evenman | Achte | Lyen | Blg ak Form | Kontak

Il Rdonn-nan (orijinal: L'le Rebelle I, ISBN: 2-915882-00-2)

Nt : Liv-la pa gen imaj ladann. Edisyon orijinal-la an franse ; pa gen tradiksyon nan lt lang. Al, me yon ti rale m'ekri spesyalman pou moun ki renmen li ayisyen, e ke lejann sa-a enterese. Men atansyon, se pa yon tradiksyon, epi tou se pa vreman nannan liv-la. Se slman yon apsi chapit ki rele Batay Balan-an. Aksyon-an ap dewoule nan Fiert-en-le (yon il nan Karayib-la ki kanpe fas pou fas ak yon gran peyi yo rele Oktogn), sou Katriym Entansyon Dinastik-la, epk Lemal te prezidan-avi. Al, moun Oktogn rele Oktogonyen ; moun Fiert-en-le, Fyerilyen. Epizd sa-a kmanse l anbasad Oktogn-nan te louvri yon ankt sou A. Dugommier, yon etnolg oktogonyen kit te dispart nan rakbwa peyi-a.

V
SAGA LIV ROUJ-LA
54. Batay Balan-an

 

Zwezo migrat k'ap vole Zaf Dugommier-a kmanse Balan, nan kt n Fiert-en-le. Dapre kk jounal franse, nan ti vilaj sa-a, e ozalantou, yo rele li « Lgende du Livre Ssamique de Nangommier »*. An reyalite, vilajwa-yo te bay kk jounalis anglofn tit-la an kreyl : Lejann nan liv se zanmi kay Nangomye. Ng sa-yo menm te tou senpleman tradi li : "Legend of Nangomia's Sesamic Book." Se yon tit sansasyonel ke anpil jounal te repran trib-bab nan lemond.

Psonn pa konnen kman lejann-nan te kmanse. Brid sou kou, yon bri te kmanse ap kouri nan Balan : yon p-savann te gen yon nouvo liv, yon maniskri ki te rasanble konesans solid sou Fiert-en-le ak tout Fyerilyen-yo ; yon dokiman ti ke ka bay pouvwa ak laglwa ; ki te ekri sou dikte lwa ginen pa pi gran houngan ki te ka egziste, pi gran ng mazimaza, pi gran medim, gran voyan, Antwahn Nangomye an psonn. Pami yon ban lt revelasyon, li te bay sekr Mt Agwe, lwa ki wa lanm e pwotkt voyaj. Yon moun ki t'ava gen liv sa-a te ka itilise li pou dispart e repart kote li vle. Si degre meditasyon ke eksplwa sa-a te reklame-a te tw rd pou li, mt liv-la te gen yon lt posiblite : apre li te fin pwononse yon orezon, li te ka deplwaye zl li, travse lanm, epi rive ltbdlo. Men de tout manny, fronty-yo ki separe peyi sou lat pa te egziste pou li ank, menm jan yo pa egziste pou zwezo migrat. Li te fini ak mande viza, fini ak achte tik avyon ki koute ch, e menm avyon-yo pa te neses ank. Lm te fini pa rive nan nivo Libte Ideyal-la.

Menm granmoun lontan pa te ka di yo te konnen yon liv pi ekstradin. Epi tou, pa te gen liv ki te ka lakz plis anvi ak jalouzi. Lejann di ke gen yon seri de ng, apenn yo te tande pale de li, yo te deja kite tout lt travay pou yo te tonbe nan kalkile kman yo t'a f pou met men sou zouti ouv-bary sa-a. Ng-yo te tabli nan siveye p-savann-nan ; suiv li tout kote li te ale ; raze miray kay li. Sl lyon ak lt felen nan savann Lafrik, l yo nan zaf lachas, te ka pretann yo pi chlb, oubyen pi akrobat. Tout moun Balan sonje kman ng sa-yo t'ap mache sou pinga, avanse sou pwent pye, blayi at trapde, kache vit dy yon pye bwa, yon poto, ou menm yon rozo. An verite, se te bon jan travay atis.

An menm tan, p-savan-nan, ki te vin selb, te resevwa, sanzatann, visit yon latriye moun drl. Moun te soti byen lwen pou vin konsilte li kout ke kout. Yo pa te bezwen'l ank pou batize kay, marye moun, oubyen chante mess m an laten. Yo pa te reklame'l ank bagay tankou lasante, lanmou, boul Blt, ou menm bl rekt. Non, sl sa yo te vle, se te f vwayaj majik-la.

Ozabwa, p-savan-nan te kanpe nan karetl pou li te f deklarasyon : li pa te ni dokt-fey, ni medim, e pa ditou bk. Li te anonse byen f ke li te yon senp p-katolik. Men li pa te revele ke dz konesans katolik li pa te janm depase nivo sakristen. Li pa te di tou ke yo te revoke li akz yon ti fanm ki te tw bl, tw anfm (nan jan Fyerilyen-yo renmen madanm-yo-a) ; yonn ki te sanble ak fi sa-yo ke se Bondje sl ki konnen kman pou Li f-yo pou jete latoumant nan k yon pv malere gason.

 

Ng k'ap kwaze koulin Men yon jou, yon chapit te reisi vole liv-la, pett gras a kk orezon demonyak. Lejann di ke li te pran yon angajman ak yon lwa-djab : nanm li pou liv-la ! Antouka, se sl esplikasyon vilajwa-yo te twouve, otreman yo pa te ka esplike kman ng sa-a te reisi vole liv-la gran lajounen, gwo midi.

Yon kkennchenn eskonbrit te pete, tankou dife nan yon chan pye bwapen. Se sl mancht ki te ka bay legen sou zaf veritab pwopwyet dokiman-an. Tout moun te tande bwi feray koulin-yo te f l mt-yo te retire-yo ak laraj nan fouro kui-yo. Epi yon chk bosal, fas pou fas, te louvri batay-la. Km batay-yo te bezwen plis plas, an de tan twa mouvman, yo te gentan rive nan raje, kote vilajwa-yo — ki te regrt sa anpil — pa te ka w-yo ank. Sl bwi f ki t'ap frape sou f-a, konm si te gen yon fjron tou nf nan zn-nan, te f konnen ke batay-la t'ap kontinye pi rd.

San yo pa te janm fatige, de ng-yo te batay jouk poul te kouche ; e depi l sa-a jouk devanjou ; e depi devanjou jouk asw te rive ank ; depi lamontay jouk nan laplaj, e depi laplaj jouk nan lamontay ank ; twa jou, twa nuit. Lejann di ke koulin-yo te sifle anl, f zekl sou rch, blese pyebwa, taye raje ; tlman ke kote batay-la te pase zb pa te pouse. Li di tou ke, piske sl jennjan te vif ase pou te suiv gerye-yo, pou fwa sa-a slman, granmoun te pmt timoun smante. Konsa timoun te smante. Wi, yo te w ng-yo ap batay tankou nan yon fim kapedepe : yon pye devan, yon pye dy, pafwa yon men nan senti, yo t'ap plonje devan, rale dy, moulinen, fente. Wi, yo te we ng-yo, kkfwa, f yon ti kanpe pou bw kleren-tranpe, epi rekmanse batay pi rd, pi malouk ank.

...

A suiv...

[Ekstr Diksyon Kaplayf-la ki akonpanye liv-la]

Nan vsyon fransz-la, tout mo ayisyen-yo rasanble nan yon diksyon ki anekse a liv-la. Nan vsyon ayisyn-nan, mot franse ak angle-yo kab part nan anks-la. Men vsyon sa-a ponk egziste.

Ekstr sou fma PDF

40 premye paj-yo pou wou gratis sou fm yon fichye elktronik.

 

TelechajeTelechaje

 

Sit wb pou telechaje Adobe Reader Nt: Pou'w afiche PDF, ou bezwen Adobe Acrobat Reader. Si ou pa genyen li, ou ka telechaje li gratis. Klike sou bouton a dwat-la.

 

 Blantre | Pastan | Liv | Ekstr | Evenman | Achte | Lyen | Blg ak Form | Kontak  
Dwa sou Paj Wb sa-a 2004 - 2006 Smith Charles.